(033) 456 45 80 Zeldertsedreef 13A, 3824EJ Amersfoort NL85 ABNA 0511417659
Home >> Wat we doen >> Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut stimuleert en observeert de motorische ontwikkeling van het kind. Spelenderwijs helpen wij uw kind taken en vaardigheden aan te leren of te herleren. Bij zuigelingen en peuters kunt u hierbij denken aan het stimuleren van het behalen van de motorische mijlpalen als kruipen, lopen en springen. Bij het schoolgaande kind gaat het vaak om wat complexere taken als hinkelen, fietsen en schrijven, maar ook helpen wij bij het stimuleren van het herstel van motoriek na een (sport-) blessure.

Omdat onze praktijk over een oefenzaal  met fitnessapparatuur beschikt bieden wij ook beweegprogramma’s op maat aan voor kinderen met overgewicht, met inspanningsproblematiek of met een sportblessure. Ook bieden wij de mogelijkheid tot fitnessen met begeleiding voor kinderen met een (lichte) verstandelijke of lichamelijk beperking, als er sprake is van een indicatie voor fysiotherapie wordt dit vergoed door uw verzekering.

Veel voorkomende indicaties voor kinderfysiotherapie zijn:

Zuigelingen:                                                                                                                                                                                                                                                              

 • voorkeurshouding
 • prematuriteit, dismaturiteit
 • aangeboren afwijkingen waardoor achterstand in de motoriek
 • motorische achterstanden zonder directe medische verklaring

Peuter en kleuters:

 • veel vallen en onhandigheid
 • aangeboren afwijkingen waardoor achterstand in de motoriek
 • motorische achterstanden zonder directe medische verklaring
 • problemen in de fijne motoriek bijvoorbeeld: de hantering van het potlood, gebruik van het bestek, veterstrikken e.d.

Schoolgaande kinderen:

 • schrijfmotoriek
 • DCD (developmental coördination disorder)
 • sportblessures
 • overgewicht/obesitas
 • inspannings- / conditieproblemen (bijvoorbeeld als gevolg van langdurig ziek zijn, astma, een blessure of overgewicht)
 • diverse klachten aan het houdings en bewegingsapparaat
 • spannings- en hoofdpijnklachten

Wanneer uw kind niet in staat is naar de praktijk toe te komen en wanneer er een indicatie is om aan huis te behandelen, kan de behandeling bij u thuis plaatsvinden.

© FysioNieuwland