(033) 456 45 80 Zeldertsedreef 13A, 3824EJ Amersfoort NL85 ABNA 0511417659
Home >> Over ons >> Tarieven

Tarieven

Indien u bent verzekerd voor fysiotherapie dan zal uw zorgverzekeraar, overeenkomstig de polisvoorwaarden de kosten vergoeden. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een behandelovereenkomst. De tarieven voor fysiotherapie zijn overeenkomstig het contract dat wij met deze verzekeraars hebben afgesloten.

Meer informatie omtrent de vergoeding(en) kunt u vinden onder de button 'vergoeding'.

Wie niet is verzekerd voor fysiotherapie of op andere wijze niet voor vergoeding in aanmerking komt, kan behandeld worden volgens naaststaande tarieven.

DEZE TARIEVEN GELDEN ALLEEN WANNEER ER GEEN VERGOEDING MOGELIJK IS DOOR DE ZORGVERZEKERAAR.

Tarieven

Zitting fysiotherapie €   30,00
Zitting manuele therapie -    42,00
Lange zitting -    45,00
Intake en onderzoek na screening -    36,00
Intake en onderzoek na verwijzing -    48,50
Instructie / overleg ouders van de patiënt -    32,00
Telefonische zitting -    11,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek -    60,00
Consult echografisch onderzoek -    60,00
Toeslag voor thuisbehandeling -    15,00
Toeslag voor behandeling in inrichting -      7,50
Screening -    14,00
© FysioNieuwland